De missie van Leeftocht

Leeftocht biedt een programma met een breed scala aan onderwerpen die vallen onder de noemer zingeving. Ze wil zich richten tot ieder die mee wil denken in thematische onderwerpen, waar vandaag de dag belangstelling voor is en zorg over bestaat, het programma is daarom breed van opzet. Zo komen bijvoorbeeld traditionele en nieuwe visies op gebied van spiritualiteit, geloofsbeleving, ontwikkelingen in theologie en maatschappij aan de orde.
Leeftocht realiseert zich dat in deze tijd de Kerk niet alleen naar binnen gericht moet zijn, maar als kerk midden in de samenleving moet staan met een open oog en luisterend oor naar elkaar. De belangstelling voor zingeving houdt niet op bij de kerkmuren: binnen en buiten de Kerk zijn mensen steeds meer naar op zoek naar houvast en antwoorden op vragen en de Kerk heeft daarin ook een verantwoordelijkheid.

Hierin ligt voor Leeftocht de uitdaging om, naast de leden van de PGH, ook anderen kennis te laten nemen van het programma-aanbod en ook hen uit te nodigen samen na te denken over zaken die ons raken. Te denken valt aan levensvragen als: ‘hoe gaan we om met vluchtelingen en milieu, de acceptatie van LHBT-ers (binnen en buiten de Kerk), met levenseinde en abortus’. Bijbelverhalen zijn óók levensverhalen, verhalen van vroeger, verhalen voor nu.

Leeftocht valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoogeveen; deze voorziet ook in de financiële middelen om het programma vorm en inhoud te kunnen geven en het te kunnen publiceren.

Reacties zijn gesloten.